• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Audyt – przywilej, potrzeba czy groźba?
Wartość firmy uzależniona jest od dużej ilości różnych czynników i może się w czasie zmieniać. To, jak dużo warta jest jakaś firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży lub przy zmianie jej organizacyjno-prawnej formy. Każda taka okoliczność będzie potrzebować wyceny z innego powodu, jednak zawsze powinna to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Likwidacja i sprzedaż są okolicznościami, jakie bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy działalności gospodarczej w drugą także wymaga dokładnego ustalenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która jednoznacznie wykazuje bieżącą wartość firmy pod konkretny cel. Dużo elementów składowych można szybko i precyzyjnie ustalić opierając się o rynkowe ceny odpowiedników. Inne będą wymagały przeliczenia wartości uwzględniające spadek wartości wskutek zużycia lub – przeciwnie, zwiększenia wartości, na przykład po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Lecz w skład firmowego majątku wchodzi także dużo elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią niejednokrotnie istotną część aktywów przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane to prawa autorskie, koncesje, patenty czy wzory zdobnicze. W takich przypadkach kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Żeby oszacować trafnie niematerialne składowe majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm wykonana przez doświadczonych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.